Právne informácie

Údaje, uvedené na tomto servery, môžu byť spoločnosťou PEZ AG zmenené bez predošlého upozornenia a nezakladajú akékoľvek ďalšie nároky.

Zverejnené informácie sú bez záruky a môžu sa líšiť oproti skutočnému stavu. Informácie podliehajú aktualizačným zmenám, vrátane zmien vlastností, dostupnosti a cien.

Niektoré produkty a služby tu zobrazované, na fotografiách, alebo popísané v textoch, nemusia byť kedykoľvek dostupné.

Pre získanie najnovších informácií, či v prípade akýchkoľvek pripomienok, nás prosím kontaktujte.

Táto webová stránka, rovnako ako informácie, ktoré obsahuje, sú chránené autorským právom.