Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom tohto servera je spoločnosť PEZ AG (ďalej len prevádzkovateľ).Užívatelia servera sú všetci, ktorí ľubovoľným spôsobom používajú niektorú z publikovaných informačných štruktúr servera (ďalej čitatelia). Základné používanie servera nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má čitateľ záujem využiť niektoré špeciálne služby portál, bude vyzvaný k jednoduchej registrácií. Súčasťou registrácie je niekoľko základných informácií, ktoré môžu mať povahu osobných údajov v zmysle č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). Prevádzkovateľ plne rešpektuje súkromný charakter týchto dát, uvedeným zákonom sa v plnej miere riadi a robí všetko pre to, aby osobné údaje čitateľov uchránil.

Registrácia

Registrácia podľa typu služby, vyžaduje zadanie niektorých z týchto údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Použitie registračných informácií

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť emailové adresy, či čísla mobilných telefónov registrovaných čitateľov na zaslanie informácií o novinkách a nových službách. Súčasťou týchto informácií môžu byť tiež reklamné posolstvá, ktoré budú jasne označené a nepresiahnu polovicu zasielanej správy. Každý registrovaný čitateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany prevádzkovateľa kedykoľvek zakázať, spôsobom, uvedeným na konci každej e-mailovej správy, ktorú obdrží.

Poskytovanie iným subjektom

Vaše osobné dáta považujeme za dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať médiám, odbornej verejnosti a dôveryhodným tretím stranám, súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, portfóliu čitateľov a ďalšie súvisiace marketingové údaje. V takýchto prípadoch sa jedná a agregované dáta a poskytované informácie neobsahujú žiadne osobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Ochrana dát

Prevádzkovateľ podnikne všetko, čo je v jeho silách, aby ochránil dáta registrovaných užívateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebude poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Polícia Slovenskej republiky, či jej štátne orgány, podľa platných právnych predpisov.

Cookies

Server používa technológiu cookies na to, aby sa čitatelia mohli po jednotlivých stránkach pohybovať rýchlejšie. Cookie je malý dátový súbor, ktorý na počítač užívateľa odošle server, na ktorom sú stránky portálu umiestnené. Technológiu cookies je možné použiť napr. na sledovanie návštevnosti jednotlivých stránok a analyzovať tak, ktorá téma, či služby je pre čitateľov najzaujímavejšia. Cookies nie sú v žiadnom prípade používané na sledovanie individuálnych návštevníkov.

Práva čitateľa

Podľa Zákona má každý čitateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať správcu dát (prevádzkovateľa) o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva.

Váš súhlas

Používaním serveru súhlasíte so zberom a ukladaním informácií o Vás a Vašich aktivitách. Informácie sú zhromažďované za účelom skvalitnenia obsahu servera pre Vás, našich zákazníkov.

Odporúčanie

Odkazy z tohto servera Vás môžu zaviesť do miest, ktoré nie sú chránené našim prístupom k ochrane osobných údajov, a preto Vám odporúčame pred poskytnutím osobných informácií na tieto stránky, zistiť ich prístup k zachovaniu súkromného charakteru vašich údajov.